Trutar o Måsar Various Gulls

Måsar och Trutar

© Åkerström 2019